OBIEKTY SAKRALNE W GDAŃSKU

Kościół Mariacki w Gdańsku. Architektura

Redakcja: Jacek Friedrich. Autorzy: Elżbieta Pilecka, Jacek Kriegseisen, Marcin Gawlicki, Arkadiusz Staniszewski.

Kościół Mariacki w Gdańsku jest jednym z najwspanialszych zabytków architektury w Polsce i w całej Europie nadbałtyckiej. Ciągle odczuwany jest jednak niedosyt publikacji dotyczących tej budowli. Opracowany przez pięcioro badaczy tom dotyczący architektonicznych dziejów Kościoła Mariackiego w Gdańsku w dużym stopniu wypełnia tę lukę. Zawiera bogaty zbiór fotografii, w tym wielu dotychczas niepublikowanych, przedstawiających wygląd kościoła w XIX wieku i jego tragiczne losy w następnym stuleciu. Ilustracje te nie byłyby zrozumiałe bez pracy wybitnych badaczy gdańskiej architektury: Marcina Gawlickiego, Jacka Kriegseisena, Elżbiety Pileckiej i Arkadiusza Staniszewskiego oraz Jacka Friedricha, który całość zredagował. Autorzy przedstawili gdański kościół Mariacki w różnych aspektach jego architektonicznej historii. Ich artykuły dotyczą powstania samej świątyni i plebanii będącej nieodłączną częścią zespołu oraz powojennej odbudowy kościoła i dziejów dokumentowania budowli na zdjęciach fotograficznych. Każdy z tekstów stanowi istotny krok w procesie badania historii architektury Gdańska.

z recenzji prof. Jakuba Szczepańskiego

Gdańsk 2017

168 stron

język polski i angielski

oprawa twarda z obwolutą

 

MECENAT

 

 

 

makieta albumu