marzec 2019

W dniu 3 marca 2019 r., odbyła się uroczystość odsłonięcia po konserwacji Ołtarza Głównego w Kościele Mariackim. Gospodarzem spotkania był ks. prałat Ireneusz Bradtke. O pracach konserwatorskich mówił szef zespołu konserwatorskiego Krzysztof Owsiany. W uroczystości wzięli udział wiceminister Jarosław Sellin i prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Poświęcenia ołtarza dokonał arcybiskup Leszek Sławoj Głódź.

Ostatnim punktem programu była prezentacja nowego albumu Fundacji Karrenwall pt. Kościół Mariacki w Gdańsku. Malarstwo i rzeźba. W krótkich wystąpieniach o albumie opowiedzieli: Jerzy W. Wołodźko i dr Jacek Friedrich.