sierpień 2015

Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej i Fundacja Karrenwall – ogłaszają wielką zbiórkę materiałów (fotografii, rysunków, grafik, dokumentów ze zbiorów prywatnych), do przygotowywanego dwutomowego albumu o Bazylice Mariackiej, który powstaje w związku z planowanym remontem Bazyliki. Część dochodu ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczona na koszty remontu.

Szukamy ciekawych, prywatnych archiwalnych zdjęć z lat 1945–85, rzadkich grafik i starych pocztówek, które mogą znajdować się w domowych albumach i kolekcjach. Liczymy jedynie na udostępnienie tych zbiorów do skanowania i publikacji. Zapewniamy umieszczenie nazwisk autorów i właścicieli na łamach publikacji.

Wystawa związana ze zbiórką i planowanym albumem powstała przy wsparciu Gminy Gdańsk i będzie eksponowana na ul. Piwnej przy Bazylice Mariackiej, od 28 sierpnia 2015 r.