maj 2015

Fundacja Karrenwall przygotowała we współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku, małą wystawę plenerową fotografii Mariana Ryś-Dobrzykowskiego. Opracowanie materiałów i komentarze do fotografii przygotował Marcin Gawlicki, a stronę graficzną Jerzy W. Wołodźko. Wystawa powstała przy wsparciu Gminy Gdańsk i była eksponowana na ul. Grobla I, od 18 maja do 18 czerwca 2015 r.